Indmeldelse i SSIF Judo

Ved indmeldelse udfyldes indmeldingsblanketten nedenfor, som også kan findes i kampsportscenteret. Blanketten afleveres til holdets træner, eller sendes til kassereren på kassererssif@gmail.com.

Indmeldingsblanket

Kontingentbetaling

Betaling opkræves i september. 
Denne indbetales på reg- og kontonummer 6114 – 4930099078.
Betaling via MobilePay til 78732 (Sjelle skjørring Judo)

I meddelelsesfeltet skrives følgende: De første 6 cifre af medlemmets CPR-nummer + judo + det af medlemmets navn, som der er plads til.
Eks.: 021174 Judo Karsten Kas.

De 6 cifre vil gælde som medlemsnummer i SSIF.

Alle kontingenter inkluderer

 • Masser af god motion til både krop og hjerne
 • Mange sjove timer med klubkammeraterne
 • Mulighed for graduering (bælteprøver) to gange årligt
 • DJU-licens, som kræves ved gradueringer og turneringer
 • Samt betalt deltagelse i følgende turneringer:
  • De Danske Mesterskaber, DM
  • De Jysk-Fynske Mesterskaber, JFM
  • 2 til 4 DJU-stævner i Jylland og på Fyn (DJU stævner er arrangeret af Judo Danmark)
  • 3 til 4 Vendelbostævner og Vendelbo Mesterskabet
  • Horsens Cup

Forsikring

Der gøres opmærksom på at klubben ingen fælles ulykkesforsikring har.
Desuden betragter en del forsikringsselskaber judo som en farlig sport, og i disse selskaber skal der tegnes en ekstra forskring til judoudøvere.

 

Kontingenter

 • Forældre-barn judo: 300 kr pr. halvår (januar-juni og august-december)
 • Børn under 15 år: 450 kr pr. halvår (januar-juni og august-december)
 • Alle 15 år og opefter: 1000 kr pr. år